Soundscapes

Soundscape verwijst naar een geluidsomgeving zoals die waargenomen en begrepen wordt door individuen en groepen, in context. Soundscape is een veelzijdig concept. Het is ook een relatief nieuw concept dat door burgers, overheden, en bedrijven gebruikt moet leren worden. Deze pagina’s helpen om de soundscape benadering te leren begrijpen en waarderen.

Structuur van beleving

De beleving van geluidsomgevingen zijn op te delen in acht verschillende soundscapes. Beleving heeft direct te maken met het vaststellen van veiligheid. Lees hier meer over de structuur van geluidsbeleving.

read more

Van geluidniveaubeleid naar hinderbeleid

De regels om burgers te beschermen tegen een te hoge geluidsbelasting doen geen recht aan de complexe werkelijkheid van geluidhinder. Bovendien is de ervaring van geluid een individuele aangelegenheid. Wat de één op dit moment acceptabel vindt, is dat voor de ander niet. Beleid om geluidshinder te verminderen vraagt om inzicht in de geluidsomgeving: welke geluiden zijn er allemaal, behalve het dominante geluid van bijvoorbeeld vliegtuigen of snelwegen? Bovendien houdt hinderbeleid ook rekening met het individu. Hinderbeleid is dus breder dan het stellen van regels aan geluid. Het gaat er ook om een zo aangenaam mogelijke geluidsomgeving te realiseren.

read more

Waarom soundscape?

De kwaliteit van geluidsomgevingen in Nederland staat op heel veel plekken onder druk. Stiltegebieden worden steeds minder stil en rust wordt steeds moeilijker te vinden, vooral in stedelijke gebieden, maar ook op het platteland. En hoewel er tal van regels en wetten zijn om burgers te beschermen tegen geluidsoverlast, schieten deze te kort in het waarborgen van geluidskwaliteit en verhogen van leefbaarheid. De soundscapebenadering zet de beleving centraal en biedt daarmee de zo nodig aanvulling op het beleid van normhandhaving dat nu dominant is.

read more

Hoorbare veiligheid

Een van de belangrijkste aspecten binnen de beleving van geluid is Hoorbare Veiligheid. Maar wat is dit precies? lees hier meer.

read more