Koninklijke Visio

Koninklijke Visio is een Nederlands expertisecentrum voor onderwijs, zorg en dienstverlening voor mensen met een visuele beperking. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs, wonen en dagbesteding. Deze diensten biedt zij aan mensen aan die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben.

Vanaf mei vorig jaar is het project Veilige Auditieve Omgeving voor mensen met een ernstige visuele en verstandelijke beperking van start gegaan binnen Koninklijke Visio. Hiervoor wordt binnen de domeinen Wonen & Dagbesteding en Onderwijs op een achttal locaties binnen 58 groepen de MoSART+ interventie van SoundAppraisal geïmplementeerd. Daarnaast heeft Koninklijke Visio zelf ook nog een e-learning module ontwikkeld om de interventie te ondersteunen.

Het doel van dit project is het vergroten van kennis over het belang van een veilige auditieve omgeving. Cliënten en leerlingen kunnen door de geoptimaliseerde auditieve omgeving optimaal gebruik maken van al hun mogelijkheden. Het functioneren, leren en participeren wordt hierdoor bevorderd.

De implementaties zijn in volle gang en er wordt op de locaties erg enthousiast gereageerd door de medewerkers! Het is fantastisch om te zien hoe creatief en innovatief medewerkers zijn in het bedenken en inzetten van interventies om de auditieve omgeving aan te passen. De lijst met interventies wordt daardoor steeds verder uitgebreid. Hiermee kunnen we kennis en informatie straks verder delen.

Namens het projectteam, Karin Topper-van der Horst, projectleider.

Leave a comment: