geluidsanalyse op maat

GLIMI

Het doel van het GLIMI project is het ondersteunen van burgerparticipatie door geluidsomgevingen meetbaar, begrijpelijk en hanteerbaar te maken en daarmee de kwaliteit van de leefomgeving te behouden en verbeteren. Glimi omvat een combinatie van meetpunten, een webportal, luisterwandelingen en uitgebreide rapportages die de verschllende aspeecten van de geluidsomgeving in kaart brengen,

read more

Belevingsonderzoek

Het maakt niet uit met hoeveel zorg de een omgeving is ontworpen, wanneer de gebruikers of bewoners zich er niet thuis voelen of gehinderd worden is er iets goed mis en moet er iets gebeuren. Om te achterhalen wat er aan de hand is zijn zijn is een belevingsonderzoek essentieel. Je kunt beleving alleen zinvol ‘in het moment’ onderzoeken. Vandaar dat een soundwalk een veelgebruikt instrument is. Beleving is altijd holistisch het is daarom niet zinvol om je alleen op geluid te richten.

read more