Bouwstenen voor hinderbeleid

Samen met de provincie Noord-Holland heeft SoundAprpraisal, samen met deskundigen van de provincie, een aantal bouwstenen geformuleerd voor een geluidsbeleid dat niet alleen gebaseeerd is op het decibel-niveau van een aantal hinderlijke bronnen, maar die juist ook rekening houdt met de belevingsaspecten en andere factoren.

emmer

Dit heeft geleid tot een uitgebreid rapport Bouwstenen voor Hinderbeleid. Om tot een goede mix aan maatregelen te komen, doorlopen we – overeenkomstig de verschillende lagen in de emmer – de volgende stappen:

  1. Reduceer de geluidsbelasting van de belangrijkste hinderbron als die beïnvloedbaar is. Als dat niet effectief is, richt je dan op andere maatregelen.
  2. Beperk de invloed van andere stoorbronnen: neem maatregelen om het verkeer stiller te maken, zoals het aanleggen van geluiddempend asfalt en het promoten van elektrische scooters. Besteed ook aandacht aan andere bronnen van geluidsoverlast: hangjongeren, winkelkarren op straat, burenoverlast. Hiermee voorkom je een chaos aan geluid.
  3. Maak de omgeving aangenamer: zorg voor meer plezierige geluiden. Vaak zijn dat natuurlijke geluiden. Denk aan het gekwetter van vogels en aan stromend water. Saaie en vervelende geluiden (denk aan het geluid van stationaire apparaten, auto’s, scooters en vliegtuigen) gaan hierdoor wat meer naar de achtergrond.
  4. Compenseer met andere kwaliteiten. Zijn de mogelijkheden om de geluidsomgeving aangenamer te maken benut, kijk dan breder. De toevoeging van andere kwaliteiten aan het gebied kan een minder goede geluidsomgeving compenseren. Denk aan het aanbrengen van meer groen in de wijk, extra speelvoorzieningen of voorzieningen die de sociale cohesie bevorderen, zoals gemeenschappelijke moestuinen.
  5. Neem individuele verschillen serieus. Hoe hoger de geluidsbelasting, hoe meer zwaar-gehinderden. Vraag wat deze mensen nodig hebben om beter met de situatie om te gaan en faciliteer dat. Denk bijvoorbeeld aan persoonsgebonden budgetten om in huis isolatiemaatregelen te nemen naar eigen wens en inzicht van de bewoners.
  6. Toon empathie. Wees begripvol in de communicatie en laat gehinderden voelen dat ze serieus worden genomen en er niet alleen voor staan.
  7. Blijf de situatie monitoren. Als er eenmaal sprake is van een goed doordacht geluidsbeleid (het bestaande geluidsniveaubeleid, uitgebreid met nieuw geluidshinderbeleid) blijf dit beleid dan volgen en neem maatregelen als de situatie niet verbetert. Een belangrijke doelstelling moet zijn om ooit het huidige gebied met al zijn beperkingen te hebben veranderd in een gebied met betere kwaliteiten, zodat bewoners compensatie krijgen voor de periode waarin ze een hoge geluidsbelastingte verduren kregen.
Table of Content
󰅀