Projecten

SoundAppraisal heeft de afgelopen jaren een groot aantal projecten gedaan. Deze projecten hebben allemaal bijgedragen om onze technologie te verbeteren en om ons een beter inzicht te verschaffen in de talloze facetten van soundscape. We zijn in de wereld een toonaagevende partner om complexe soundscape projecten uit te voeren. In de loop der tijd zullen (korte) weergaven van deze projecten hier verschijnen.

Soundscape analyse Stommeer

Voor de provincie Noord-Holland hebben we

read more

Bouwstenen voor hinderbeleid

Samen met de provincie Noord-Holland heeft SoundAprpraisal, samen met deskundigen van de provincie, een aantal bouwstenen geformuleerd voor een geluidsbeleid dat niet alleen gebaseeerd is op het decibel-niveau van een aantal hinderlijke bronnen, maar die juist ook rekening houdt met de belevingsaspecten en andere factoren. Dit heeft geleid tot een uitgebreid rapport.

read more

Akoestisch comfort in treinen

In opdracht van NS-reizigers heeft SoundAppraisal belevingsonderzoek gedaan in treinen. De vraag was 1) hoe groot was de rol van geluid en 2) wat maakt een reis comfortabel en wat onaangenaam. De onderzoek omvatte geluidsopnamen met belevingsinformatie via MoSART en een uitgebreide signaalanalyse om signaalcomponenten te koppelen aan hoe reizigers de treinreis beleven. Hiervoor hebben we een deel van de resultaten in een aantal diagrammen samengevat.

read more