Diensten

SoundAppraisal werkt samen met overheden en bedrijven om de wereld een beetje beter te laten klinken. We gebruiken hiervoor de soundscape benadering en we helpen onze partners die te introduceren als onderdeel van modern geluidsbeleid.

GLIMI

Het doel van het GLIMI project is het ondersteunen van burgerparticipatie door geluidsomgevingen meetbaar, begrijpelijk en hanteerbaar te maken en daarmee de kwaliteit van de leefomgeving te behouden en verbeteren. Glimi omvat een combinatie van meetpunten, een webportal, luisterwandelingen en uitgebreide rapportages die de verschllende aspeecten van de geluidsomgeving in kaart brengen,

read more

Advies voor beleidsmakers: soundscape interventies

Goed geluidsbeleid is gestoeld op de juiste informatie. SoundAppraisal helpt overheden om geluidsomgevingen te analyseren en daarmee goed onderbouwd lokaal beleid mogelijk te maken om gezondheid, welzijn en leefbaarheid te verbeteren. De kern van goed beleid is het afstemmen van behoeften en mogelijkheden. Pas wanneer er zowel aan de locale behoeften voldaan als als dat er een goed gebruik gemaakt is van de mogelijkheden is er sprake van een geoptimaliseerde leefomgeving. Uit deze afstemming volgt doorgaand direct wat lokaal gewenst en ongewenst geluid is. Het is belangrijk om tegelijkertijd ongewenste geluiden te weren, te maskeren en te reduceren en gewenste geluiden te introduceren, te promoten of te benadrukken.

read more

Belevingsonderzoek

Het maakt niet uit met hoeveel zorg de een omgeving is ontworpen, wanneer de gebruikers of bewoners zich er niet thuis voelen of gehinderd worden is er iets goed mis en moet er iets gebeuren. Om te achterhalen wat er aan de hand is zijn zijn is een belevingsonderzoek essentieel. Je kunt beleving alleen zinvol ‘in het moment’ onderzoeken. Vandaar dat een soundwalk een veelgebruikt instrument is. Beleving is altijd holistisch het is daarom niet zinvol om je alleen op geluid te richten.

read more