Het bedrijf

AUTHORS:

SoundAppraisal zet zich in om geluidsomgevingen te verbeteren. Dit doen wij door enerzijds nieuwe beleidsconcepten en werkwijzen te ontwikkelen en anderzijds software te ontwikkelen aan de hand van de soundscape benadering. In beide staat niet de decibel, maar de beleving van geluid centraal. De state-of-the-art software kan worden ingezet om soundscapes inzichtelijk te maken en daarmee de kwaliteit van geluidsomgevingen beter te meten en te analyseren.

Deze poster geeft een grafische indruk van de soundscape-filosofie en technologie van SoundAppraisal (klik voor groter

Geschiedenis

SoundAppraisal bestaat sinds 2014 en doet sinds die tijd projecten. Echter, de oorsprong van SoundAppraisal ligt in de voormalige Auditory Cognition Group binnen Artificial Intelligence aan de RUG. Die was in 2003 opgericht op basis van het promotieonderzoek van Andringa.

Rond 2008 hadden Tjeerd Andringa en Ronald van Elburg een lange termijn onderzoek- en technologievisie op geluidsanalyse, geluidsbeleving, en geluidsperceptie geformuleerd die ze langzamerhand uit gingen voeren. Eerst gebeurde dat in de marge van een aantal wetenschappelijke projecten. Het bleek echter niet gemakkelijk te zijn deze visie te realiseren binnen de mogelijkheden en beperkingen van de academische wereld en dus werd in 2014 besloten SoundAppraisal op te richten om via “echte-wereld” vraagstukken de technologie verder te ontwikkelen.

De In de afgelopen 9 jaren hebben we stap voor stap en enerzijds tergend langzaam en anderzijds zonder ernstige technische of conceptuele problemen tegen te komen een conceptueel relatief eenvoudig, maar technisch zeer geavanceerde en complexe geluidsverwerkingsmethodologie gebouwd. We hebben dat gedaan via een flink aantal projecten waarvan een (klein) deel hier beschreven zijn.

Publicaties

Omdat SoundAppraisal een basis heeft in universitair onderzoek en daar nog nog steeds actief aan bijdraagt heeft de informatie op deze website een stevige basis in de wetenschappelijke literatuur. De publicaties zijn doorgaans vrij toegankelijk.

Andringa, T. C. (2010). Soundscape And Core Affect Regulation. CDROM, Proceedings Od Interspeech 2010, 1–10. local link

Andringa, T. C. (2013). Soundscape and its Relation to Core Affect, Appraisal, and Motivation (Merano). 1511–1513. local link

Andringa, T. C. & Lanser, J. J. L. (2013). How Pleasant Sounds Promote and Annoying Sounds Impede Health: A Cognitive Approach. International Journal of Environmental Research and Public Health, 10(4), 1439–1461. https://doi.org/10.3390/ijerph10041439 local link

Andringa, T. C. & Roelofsen, E. (2020). Trends in Geluidshinderbestrijding. Geluid, 1, 44–46. local link

Andringa, T. C. & Violanda, R. (2008). The texture of natural sounds. Proceedings of Acoustics ’08, Paris, 3141–3146. local link

Andringa, T. C., Weber, M., Payne, S. R., Krijnders, D. J., Dixon, M. N., Linden, R. v d, Kock, E. G. L. de & Lanser, J. J. L. (2013). Positioning soundscape research and management. JASA, 134(4), 2739–2747. https://doi.org/doi:10.1121/1.4819248 local link

Bosch, K. A. M. van den & Andringa, T. C. (2014). The effect of sound sources on soundscape appraisal. 1–8. local link

Bosch, K. A. M. van den, Andringa, T. C., Baskent, D. & Vlaskamp, C. (2016). The Role of Sound in Residential Facilities for People With Profound Intellectual and Multiple Disabilities. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 13(1), 61–68. https://doi.org/10.1111/jppi.12147 local link

Bosch, K. A. M. van den, Andringa, T. C., Peterson, W., Ruijssenaars, W. A. J. J. M. & Vlaskamp, C. (2016). A comparison of natural and non-natural soundscapes on people with severe or profound intellectual and multiple disabilities. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 1–7. https://doi.org/10.3109/13668250.2016.1250251 local link

Bosch, K. A. M. van den, Andringa, T. C., Post, W. J., Ruijssenaars, W. A. & Vlaskamp, C. (2018). The relationship between soundscapes and challenging behavior: A small-scale intervention study in a healthcare organization for individuals with severe or profound intellectual disabilities. Building Acoustics, 25(2), 123–135. https://doi.org/10.1177/1351010x18775022 local link

Bosch, K. A. M. van den, Andringa, T. C., post, W., Ruijssenaars, A. J. J. M. & Vlaskamp, C. (2015). De relatie tussen de auditieve omgeving en stemming en gedrag van personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meer- voudige beperkingen. Nederlands Tijdschrift Voor de Zorg Aan Mensen Met Een Verstandelijke Beperking, 2015(3), 196–207. local link

Bosch, K. A. M. van den, Andringa, T. C. & Vlaskamp, C. (2013). The role of sound and audible safety in special needs care. 1–6. local link

Bosch, K. A. M. van den, Vlaskamp, C., Andringa, T. C., Post, W. J. & Ruijssenaars, W. A. J. J. M. (2015). Examining relationships between staff attributions of soundscapes and core affect in people with severe or profound intellectual and visual disabilities. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 1–10. https://doi.org/10.3109/13668250.2015.1114077 local link

Bosch, K. A. M. van den, Welch, D. & Andringa, T. C. (2018). The Evolution of Soundscape Appraisal Through Enactive Cognition. Frontiers in Psychology, 9, 1–11. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01129 local link

Botteldooren, D., Andringa, T. C., Aspuru, I., Brown, A., Dubois, D., Guastavino, C., Kang, J., Lavandier, C., Nilsson, M. E., Preis, A. & Fortkamp, B. S. (2015). From Sonic Environment to Soundscape. In Ten questions on the soundscapes of the built environment (pp. 17–41). Soundscape and the Built Environment. https://doi.org/10.1201/b19145-3 local link

Botteldooren, D., Andringa, T. C., Aspuru, I., Brown, L., Dubois, D., Guastavino, C., Lavandier, C., Nilsson, M. E. & Preis, A. (2013). Soundscape of European Cities and Landscape – Understanding and Exchanging. In J. Kang, K. Chourmouziadou, S. K, W. B & Y. Hao (Eds.), Soundscape of European cities and landscapes. Soundscape of European cities and landscapes. local link

Botteldooren, D., Lavandier, C., Preis, A., Dubois, D., Aspuru, I., Guastavino, C., Brown, L., Nilsson, M. E. & Andringa, T. C. (2011). Understanding urban and natural soundscapes. 1–8. https://biblio.ugent.be/publication/2041806/file/2041808.pdf local link

Kosters, J., Janus, S. I. M., Bosch, K. A. V. D., Zuidema, S., Luijendijk, H. J. & Andringa, T. C. (2022). Soundscape Optimization in Nursing Homes Through Raising Awareness in Nursing Staff With MoSART+. Frontiers in Psychology, 13, 871647. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.871647 local link

Minoura, K., Driesprong, C., Profijt, K., McGee, K. & Andringa, T. C. (2015). The Influence of Socio-cultural Context on the Perception of Student Noise in the City of Groningen: A Qualitative Analysis (Maastricht). https://doi.org/10.1787/growth-2015-graph194-en local link

Het team

SoundAppraisal is in 2014 opgericht door dr. Tjeerd Andringa en dr. Ronald van Elburg.

  • dr. Ronald van Elburg
  • dr. Tjeerd Andringa
  • Merel Ursem (MSc)
  • Steven Warmelink (MSc)
Table of Content
󰅀